banner
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Butikçe Style tarafından iletilen aydınlatma metni ile veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veri kategorileri, kişisel veri işleme amaçları, veri aktarım alıcı grupları, toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri ile sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur. Aydınlatma metninde belirtilen tüm hususlar ile birlikte; kullanım/alışveriş alışkanlıklarımın tespiti, segmente edilmesi, mevcut veriler üzerinde yapılan analizlerden yeni verilerin elde edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin tarafıma iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca şahsımla iletişime geçilebilmesi ve tarafıma bu anlamda e-posta gönderilebilmesi ve telefon araması yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere “ad soyad, e-mail adresi, telefon numarası, doğum tarihi, cinsiyet” bilgilerimin işlenmesine; bu verilerimin sözleşme ilişkisinde olunan e-posta gönderim ve çağrı merkezi hizmeti veren şirketler ve performans/pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile; paylaşılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.